Het jaar 2017

In memoriam

                              Sjeng Dassen

Lutz Mundhenk

          Con Dogge

 Activiteiten

4 februari – Hubertusmis in Nieuwenhagen:
Eigen Hubertusmis in de kerk  van de Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen in  Nieuwenhagen gevolgd door onze Hubertusavond in ons verenigingslokaal Sfeercafé Belvauer. Tijdens de Heilige mis zijn onze nieuwe instrumenten gezegend door pastoor Terrenea.

18 maart – 38ste Paardenmarkt in Kuringen-Hasselt (B): 
Eerst luisterden we om 9 uur de Heilige Mis op ter ere van Sint Gertudis. Na de mis trokken we mee met de processie naar het marktterrein en zetten we de paardenzegening en de officiële opening door de burgemeester van Hasselt luister bij met onze hoornklanken. Daarna hebben aan het einde van de ochtend nog een aantal muziekstukken gespeeld.

25 april – Opluisteren Reewildbespreking – Vijlen:
Op vrijdag 25 april waren we te beluisteren tijdens de Euregionale Reewildbespreking in café-restaurant ‘Bergzicht’ in Vijlen.

21 tot en met 23 juli – Tegenbezoek van de jachthoornblazers uit Lichtenfels:
De jachthoorblazers uit Lichtenfels, die we in 2016 hebben bezocht tijdens onze concertreis, waren een aantal dagen te gast. Naast een bezoek aan Maastricht en de mars- en showwedstrijden van het WMC waren er ook een aantal gemeenschappelijke optredens. Ook de jachthoornblazers van Rolduc hebben hieraan deelgenomen. Er werd opgetreden op de abdij Rolduc en op twee plekken in het centrum van Kerkrade. 

2 september – Uitvaart Sjeng Dassen in Sint-Jozefkerk te Waubach:
Op deze dag hebben we de uitvaart van Sjeng Dassen, onze blazer op de vierde partij, muzikaal begeleid.  

23 september – Boekenbeurs Zele (B):
We hebben opgetreden tijdens de prijsuitreiking van de eerste Zeelse boekenbeurs, georganiseerd door het Davidsfonds in samenwerking met Uitgeverij de Punt.

15 oktober – Concert Onze Lieve Vrouw Kerk te Nieuwenhagen:
Op zondag 15 oktober concerteerden de Jachthoornblazers Sint Hubertus,
G.K.Z. Sint Cecilia en Harmonie Sint Cecilia Nieuwenhagen in de parochiekerk ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk. Aansluitend werden de herinneringsplaquette en de jubileumboom door pastoor Terranea gezegend.

22 oktober – Hubertusmis in de baseliek van Sint Servaas in Maastricht:
Deze mis in de baseliek van Sint Servaas was de officiële première van de Nieuwenhager Sint Hubertusmis. Deze muzikale Heilige Mis voor jachthoorn is door onze eerste hoornblazer Roby Verhelst gecomponeerd. 

28 oktober – Opluisteren Wilddiner van Fanfare Sint Elisabeth in de Groenstraat:
Tijdens het wilddiner van Fanfare Sint Elisabeth hebben we 2 muzikale intermezzo’s verzorgd.

29 oktober – Opluisteren Wilddiner bij Tout a Fait in Maastricht:
Tijdens het wilddiner bij restaurant Tout a Fait in Maastricht hebben we zowel binnen als buiten een aantal muziekstukken ten gehore gebracht.

4 november – Hubertusmis/hubertusmarkt in Gulpen:
Hubertusmis en opening van de Hubertusmarkt in Gulpen. Voor de 36ste keer waren we van de partij om deze meer dan 300 jaar oude Hubertusmarkt met onze hoornklanken te omlijsten.

4 november – Hubertusmis/Bad Wünnenberg (D):
Op dezelfde dag – ook intussen een traditie – luisterden we de Hubertusmesse op in de parochiekerk in Bad Wünnenberg bij het Duitse Paderborn. Gevolgd door een gezellig feestavond in de Gasthof am Königweg bij de familie Brand. Na een korte nacht en een stevig ontbijt zijn we op zondag weer teruggekeerd naar Nederland.

26 november – Wildmatinée Van der Valk TerWorm:
Tijdens de start van het Wildmatinée bij Van der Valk op Landgroed TerWorm hebben we in de Rococo tuin bij de Oranjerie een aantal muzikale intermezzo’s verzorgd. 

3 december – Uitvaart Con Dogge in Chevremont:
Op deze dag hebben we de uitvaart van ons ere-lid Con Dogge begeleid samen met het kerkelijk zangkoor Sint Rochus uit Spekholzerheide.

16 december – Glazen Huis Op de Bies, Landgraaf:
Tijdens het Glazen Huis Op de Bies hebben wij ter plekke een aantal muziekstukken gespeeld ter ondersteuning van dit goede initiatief.

16 december – Issum (D):
Na de jachtpartij van een van onze belangrijkste ondersteuners, dhr. Laeven, hebben eerst een aantal signalen gespeeld en daarna ook nog gezorgd voor muzikale ondersteuning tijdens het diner. Dit laatste met medewerking van dhr. Laeven zelf als blazer op de vierde partij.